Showing 2 Result(s)

การอบรมระบบ I DID

ระบบ I DID ประกอบด้วย
00 Origin หรือต้นกำเนิด
01 Goal จากนั้นให้ถามตัวเองว่าต้องการอะไรจากการแก้ปัญหานี้
02 Plan ตามด้วยการวางแผน
03 Action จากนั้นให้ลงมือทำ
04 Evaluation and Adjustment ถัดไปก็จะต้องมาประเมิน

เรื่องราวของข้าวไข่เจียว

ในตอนเช้าของทุก ๆ วัน ก่อนการไปทำงาน จะต้องคิดเมนูมื้อเช้าว่าจะกินอะไร? เป็นคำถามที่ต้องเจอกับตัวเองในทุก ๆ วัน และในวันนั้นร้านที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุดก็คือ…

     “ข้าวไข่เจียว” ที่ใช้ระยะเวลาทำน้อยที่สุด และเป็นเมนูที่ไม่ต้องอินกับรสชาติมากนัก ดังนั้นจึงย่างขาทั้งสองข้างเข้าไปเพื่อสั่งอาหาร

Translate »