Showing 2 Result(s)

เป้าหมายของชีวิต

ในชีวิตประจำวันบนโลกใบนี้มันมีหลายสิ่งที่เข้ามา สิ่งเหล่านั้นมีทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญต่อเราในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะเราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าแต่ละสิ่งที่เข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเรา มันอาจจะเป็นประโยชน์ในวันนี้แต่อาจจะไม่ส่งผลในระยะยาว ซึ่งหากเราเรียนรู้และมีระบบในการตัดสินใจที่นำระยะเวลาของสิ่งนั้นเข้ามาร่วมด้วยมันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน

Habit: เปลี่ยนนิสัยเพื่อตัวตนเอง

จากนั้น พระเจ้าให้คำแนะนำให้ใช้เวลา 1 เดือน เพื่อที่จะนอนตื่นเช้า และหากเมื่อไหร่ที่ฉันไม่ได้ตื่นเช้าในวันนั้น ฉันจะต้องถูกปรับเงินวันละ 100 บาทให้กับส่วนกลางที่ทำงาน พระเจ้าบอกฉันว่าในการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ฉันจะต้องมีผู้ช่วยที่คอยติดตาม และช่วยเตือนให้ฉันทำสำเร็จ บุคคลนั้นก็คือ เพื่อนร่วมงานของฉันนั่นเอง

Translate »