การอบรมระบบ I DID

ระบบ I DID (ไอดิด คือฉันได้ทำมันแล้ว) เป็นการนำระบบ หลักการ และวีธีการทำงานที่มีอยู่แล้วมาปรับเพื่อให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เพื่อเข้าใจในระบบ I DID ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะมีวินัยในการนำไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับตัวของคุณเอง ระบบนี้ไม่ใช้เป็นระบบ Quick Fix คือไม่ใช่ว่าใช้แล้ว 1 วันเห็นผล เพราะการพัฒนาที่เห็นผลลัพธ์อย่างยังยื่นต้องใช้เวลาวัดอย่างเหมาะสมซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือแม้กระทั่ง 1 เดือนก็ตาม

ชีวิตคนเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่ง่าย แต่คนเราเกิดมาเพื่อที่จะ ใช้ชีวิตที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณอย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงคุณต้องมีวิธีการแยกแยะและตั้งเป้าหมายแล้วว่าชีวิตคุณควรจะเป็นอย่างไร จะต้องเผชิญอุปสรรคและส่ิงต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไรเพื่อที่จะสยบสิ่งเหล่านั้น และคุณจะต้องหาที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะ ผู้ช่วยเหลือ โค้ช หรือไม่ในแต่ละสิ่ง

การสอน อบรมอย่างเป็นกันเองและให้แชร์ประสบการณ์อย่างเต็มที่

เราสร้างระบบ I DID ขึ้นมาเพื่อสร้างทางลัดให้กับคุณ (คุณจะได้ไม่ต้องใช้เวลาชีวิตหลาย ๆ เพื่อหาคำตอบ) เพื่อให้คุณได้หาคำตอบกับสิ่งต่าง ๆ ในมุมที่คุณได้ตัดสินใจกับสิ่ง ๆ นั้นเอง เราอยากให้คุณให้ความสำคัญกับตัวเอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง ระบบ I DID ประกอบด้วย

  • 00 Origin หรือต้นกำเนิด และรวมไปถึงนิสัย พฤติกรรม หรือสันดาน คือการเข้าให้ถึงต้นตอของปัญหาว่ามันมาจากไหน พร้อมทั้งให้เข้าใจว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้กับมัน
  • 01 Goal จากนั้นให้ถามตัวเองว่าต้องการอะไรจากการแก้ปัญหานี้ หรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร
  • 02 Plan ตามด้วยการวางแผนการดำเนินการโดยใช้หลักการ SMART
  • 03 Action จากนั้นให้ลงมือทำตามที่ได้วางแผนโดยให้สังเกตพฤติกรรมของคุณ และสมาชิกในทีม (ถ้าเป็นโครงการกลุ่ม) เพื่อจะได้รู้ว่าจะมีความท้าทายอะไรบ้าง และวางแผนรับมือล่วงหน้า
  • 04 Evaluation and Adjustment ถัดไปก็จะต้องมาประเมินสิ่งที่ได้ทำ ว่าคุณทำได้ดี หรือต้องปรับปรุง และถ้ามีอะไรต้องปรับปรุง ทำไมต้องปรับปรุง ทำอย่างไรเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

หากคุณเข้าใจระบบ I DID ว่ามันคืออะไรและได้นำไปใช้ เรารับรองได้เลยว่าชีวิตคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน หากคุณสนใจต้องการเรียนรู้ติดต่อเราได้ที่อีเมล info@durianworks.com หรือโทร +6699-394-2393

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »