20 อันดับแรก ที่คุณควรทำเมื่ออายุ 30 ปี

ทีมงาน I DID ขอแนะนำ 20 สิ่งที่คุณควรทำเมื่ออายุ 30 ปี คุณอาจจะใช้มันเป็นตัววัดความสำเร็จหรือความต้องการก็ได้ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือต้องเชื่อว่าสิ่ง ๆ นั้นที่คุณเลือกใช้วัดเป็นส่ิงที่คุณต้องการมันอย่างแท้จริง หากว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ส่ิงที่ต้องการโอกาสที่จะทำมันให้สำเร็จก็จะน้อยลงไปเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »